Profil

Siden 1963, hvor SBO Grafisk ApS startede i yderst beskedne omgivelser, er der sket meget. Vore nuværende bygninger, som blev opført i 1970, er blevet udvidet for tredje gang, hvilket har givet plads til en betydelig kapacitetsudvidelse. Udviklingen står ikke stille - slet ikke i den grafiske branche. Konstant stifter man bekendtskab med nye teknologier, der hver især har fordele, der skal vejes op imod de traditionelle produktionsmetoder. 

Vi løser i dag større opgaver for bl.a. grafiske tegnestuer, marketing- og reklameafdelinger. Vi sætter en stor ære i, ikke kun at være leverandør, men også sparringspartner i det omfang vore kunder måtte ønske det. 
Vore kunder drager fordel af den produktionsmæssige fleksibilitet og alsidige maskinpark vi har i huset - det være sig alt fra enkle print- og kopiopgaver til krævende brochure- og bogarbejder.